Punëtoria e katërt për dy grupe mësuesish me temë „Qasja e paanshme në arsim” u realizua nga Dr. Lin Xhonston. Ky trajnim është rezultat i bashkëpunimit të gjatë ndërmjet QDN Shkup dhe Këshillit për Arsimin e Integruar të Irlandës Veriore.