Në periudhën prej 24.08-26.08.2010 është mbajtur trajnim treditor, qëllimi i së cilës ishte promovimi i konceptit dhe metodologjisë të punës në shkollat e integruara dygjuhësore.