Studentët nga Fakulteti Pedagogjik „Shën Kliment Ohridski”, Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit Filozofik në Shkup dhe Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik përfunduan me sukses ciklin e trajnimeve nga Moduli A me një ligjeratë të realizuar nga ana e Prof. Dr. Stajner Brin, njëherit edhe themelues i rrjetit Nansen në Ballkan.