Si rezultat i bashkëpunimit të suksesshëm mes QDN Shkup dhe Forum ZFD, u mbajt një punëtori dy-ditore për studentët e Fakultetit Pedagogjik, me temën “Ndërmjetësimi shkollor”. Punëtoria u mbajt nga trajnerët Besa Ziba dhe Sllavica Jovçeska.