Prof. Stajner Brin, themeluesi i rrjetit Nansen në Ballkan, realizoi trajnimin e fundit nga Moduli A me studentët nga Insituti i psikologjisë, nga Insituti i pedagogjisë në Fakultetin Filozofik, dhe nga Univerziteti Ndërkombëtar Ballkanik.