Më 23 dhjetor 2011 u hap kabineti i ri bashkëkohor për realizimin e mësimit praktik për lëndët praktike pranë SHMP Mosha Pijade, komuna e Jegunovcit. Në hapjen e kabinetit morën pjesë drejtori ekzekutiv i Qendrës për Dialog Nansen Shkup- Sasho Stojkovski, drejtori i SHMP Mosha Pijade- Petar Gligorov si dhe një pjesë.