Ministri për arsim dhe shkencës I RM, Pero Stojanovski, Kryetari I komunes Jegunovcë Toni Kocevski dhe drejtori ekzekutiv I NDC Shkup Sasho Stojkovski nënshkruan marrëveshje për partneritet në për projektin “Shkolla e mesme dygjuhësore e integruar” në Komunen e Jegunovces. Ndërtimi I shkolles duhet të fillojë në  munajin shtator të këtij viti ndërsa shkolla zyrtarisht do të fillojë të punojë më 1 shtator 2010. meqenëse bëhet fjalë për pilot project, në këtë shkollë fillimisht do të formohen vetëm dy klasë për nxënësit maqedon dhe shqiptar të komunes së Jegunovces. Ky projekt me finansa është mbështetur prej Ministrisë së punëve të jashtme  të Mbretërisë së Norvegjisë dhe paraqet project të vetëm të këtij lloji në Maqedoni dhe në rajon.