(09.05, 2009) Më datë 09.05.2009 arsimtarët dhe nxënësit e SHFDGJI “Fridtjof Nansen” organizuan dhe realizuan një piknik njëditor në Kalanë e Tetovës.
Qëllimi i këtij pikniku ishte: njohja me objektet e rwndwsishme kulturore-historike të qytetit të Tetoves dhe rrethinës së tij, kultivimi i një çasjeje kujdesi ndaj mjedisit si dhe krijimi i një atmosfere të këndshme dhe të hareshme dhe bashkëpunimi në mes të nxënësve dhe arsimtarëve të tyre në të dy gjuhët.
Pikniku njëditor kaloi në një atmosferë të këndshme përplot me zhurmë fëmijësh, lojë dhe buzëqeshje.