Punëtoria e pestë me temë: Arsimi pozitiv u realizua nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovskit, për pesë grupe të mësimdhënësve nga Moduli A. Nëpërmjet aktiviteteve dhe diskutimeve të ndryshme u theksuan disa aspekte të arsimit pozitiv si dhe rëndësia e tij në jetën e përditshme shkollore.