Me ligjëratën e profesorit Steiner Bryn, përfundoi me sukses cikli prej 6 punëtorive nga Moduli A. Mbi 50 mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional kanë marrë pjesë aktive në trajnimet kushtuar arsimit ndërkulturor.