Tradicionalisht, si çdo vit, më 1 prill 2012 nxënësit nga SHF Fridtjof Nansen morën pjesë në defilenë e 1 prillit të organizuar në f. Zhilçe. Nxënësit u prezantuan me maska dhe kostume të shumëllojshme kreative. Gjatë ditës nxënësit kishin rastin të shoqërohen dhe të argëtohen.