Më 21 dhe 27 shkurt 2018 mësimdhënëset Aneta Kaziovska Mirushe Xhaferi realizuan aktivitetin ditor “Përrallat e vëllezërve Grim” aktivitet i planifikuar si pjesë e temës mujore “Nëpër Evropë – Gjermania”. Qëllimet dhe objektivat e aktivitetit ishin: zhvillimi i interesit tek fëmijët në zbulimin dhe leximin e përrallave nga autorët gjerman, trajnimin e nxënësve të përdorin fraza kulturore nga gjuha gjermane, inkurajimi i bashkëpunimit dhe respektit mes nxënësve, klima pozitive emocionale, zhvillimin e kreativitetit, argëtim dhe disponimit pozitiv në klasë.