Në dhjetor 2018, mësueset Zaharica Ilieska dhe Maja Miteva Petroska realizuan aktivitetin ditor:  “Valle tradicionale maqedonase”, sekcioni: “Ta njohim Maqedoninë” nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturorpër klasën e tretë.

Për realizimin e këtij aktiviteti  nxënësit vallëzuan valle tradicionale maqedonase, kërcim të valleve tradicionale popullore për fëmijë dhe lojëra të ndryshme muzikore për fëmijë.

Qëllimet e aktivitetit janë: kultivimi i klimës pozitive emocionale në grup përmes prezantimit të krijimeve popullore dhe muzikore për fëmijë, zhvillimi i ndjenjës për ritëm gjatë kërcimit të valleve tradicionale popullore dhe gjatë ekzekutimit të instrumenteve muzikore si dhe promovimi i identitetit kulturor përmes njohjes së valleve tradicionale dhe rolin e tyre në festa të ndryshme.