(29.01, 2009) Shkollen fillore dygjuhësore të integruar “Fridtjof Nansen” në fshatin Prelubishtë e vizitoi Komesari i lartë i OSBE për minoritetet, ambasadori Knut Volebek. Përfaqësuesit e OSBE posaqërisht u interesuan për mënyren e funksionimit të kësaj shkolle, i inspektuan ambientet e shkolles, kushtet për punë ndërsa përshtypje të posaqme iu lanë nxënësit Maqedon e Shqiptarë të cilët sëbashku, në një mësojtore i realizonin aktivitetet jashtëshkollore. Përfaqësuesit e OSBE realizuan edhe një takim të shkurtër me përfaqësuesit e shkollës dhe të NDC – Shkup.