Një grup studentësh dhe profesorësh nga University of South-East Norway e vizituan zyrën e QDN Shkup dhe u njohën me zhvillimin dhe aktivitetet e organizatës.