На 14 јануари 2012 година, Собранието на НДЦ Скопје ги изгласа за членови на управниот одбор на НДЦ Скопје:

Г-ѓа Елизабета Јовановска – Асоцијација за чиста животна средина

Г-ѓа Назиктере Сулејмани –  Министерстовото за образование и наука

Г-ѓа Бенте Кнагенхјелм – Менаџмент на Нансен Дијалог Мрежата, Осло, Норвешка

Г-ѓа Ингрид Вик – Осло центарот за мир, Норвешка

Г-ѓа Ингун Скурдал – Нансен центарот за мир и дијалог, Норвешка

Г-дин Павло Биалик – Канцеларијата на Високиот комесар за национални малцинства при ОБСЕ

Г-дин Вели Креци – Професор при Факултетот на Југоисточна Европа во Тетово

Управниот одбор на НДЦ Скопје денес (21 јануари, 2012 година) едногласно ги ре-избра г-ѓа Елизабета Јовановска за Претседател на Управниот одбор на НДЦ Скопје со мандат од наредни 2 години, и г-дин Сашо Стојковски  за Извршен директор на НДЦ Скопје со мандат од наредни 4 години.

НДЦ Скопје им честита на членовите на Управниот одбор и на ре-изборот на г-ѓа Јовановска и г-дин Стојковски.