Me 14 Janar, 2012, Kuvendi i QDN Shkup votoi per anetaret e ri te bordit drejtues te QDN Shkup,

Znj. Elizabeta Jovanovska – Asociacioni per ambient te paster

Znj. Nazihtere Sulejmani – Ministria e Arsimit dhe Shkances, R. e Maqedonise

Znj. Bente Knagenhjelm – Nansen Qendra per Paqe dhe Dialog, Norvegji

Znj. Ingrid Vik – Oslo Qndra per Paqe, Norvegji

Znj. Ingun Skurdal – Nansen Qendra per Paqe dhe Dialog, Norvegji

Z. Pavlo Byalyk – KLPN, OSBE- Zyra ne Hage

Z. Veli Kreci – UEJL, Tetove

Bordi drejtues i QDN Shkup, me 21 Janar, 2012 unanimisht i ri- zgjodhi znj. Elizabeta Jovanovska per Kryetare te Bordit drejtues dhe z. Sasho Stojkovskin per Drejtor Egzekutiv te QDN Shkup me mandate 4 vjecar.

QDN Shkup ju uron anetareve te Bordit drejtues dhe z. Stojkovskit dhe znj. Jovanovska per ri-zgjedhjen.