На 21.09.2011.година е оддржана обуката за новите наставници кои ќе започнат со реализација на проектот: Нансен модел на интегрирано образование во две основни училишта на територија на општина Чаир…