Inovative dhe moderne – këto fjalë mund të përshkruajnë shkollën e mesme dygjuhëshe të integruar, të themeluar më 1 shtator 2010 në fshatin Preljubishte, Komuna e Jegunovcës, me mbështetjen e Qendrës për Dialog Nansen në Shkup (QDN). Në fakt, atëherë një ndërtesë e re shkollore u vu në punë si shkollë e degës së Shkollës së Mesme Profesionale Komunale “Mosha Pijade” në Tetovë.

Hapja e shkollës së mesme provoi të ishte një hap i arsyeshëm, sepse nxënësit e shkollës fillore që u diplomuan në Shkollën Fillore të Integruar Fridtjof Nansen – që ndodhet në të njëjtin fshat dhe në të njëjtin oborr të shkollës – patën mundësinë të vazhdojnë arsimin e mesëm duke ndjekur të njëjtin model të integruar të mësimdhënies.

Për shkak të suksesit të shkollës fillore, themeluar dy vjet më parë, disa përfaqësues të Qeverisë së Maqedonisë, ambasadave, OSBE-së, Bashkimit Evropian, si dhe Komunës së Jegunovcës morën pjesë në hapje dhe i dhanë mbështetjen e tyre QDN.

Shefi i Rrjetit Nansen në Ballkan, Steinar Bryn, gjithashtu iu drejtua takimit duke theksuar që, “E tërë Evropa, përfshirë Norvegjinë, po përpiqen të merren me çështjen e integrimit. Unë besoj se kjo është sfida më e madhe për të gjitha vendet evropiane në 2010. Sot Jegunovca i tregon të gjithë Evropës se si të zbatojë sistemin e integruar shkollor; Jegunovca tregon modelin që mund të frymëzojë njerëzit. Jegunovca po zhvillon një model që duhet të ndiqet. ”

Pritjet nga shkolla ishin të mëdha – për të siguruar cilësi më të lartë të mësimdhënies, arsim më të mirë dhe marrëdhënie të përmirësuara ndëretnike. Ndryshe nga shkolla fillore, kjo shkollë ishte menduar për nxënës të shkollës së mesme, kështu që sfidat ishin edhe më të mëdha. Disa prej tyre janë përballur për herë të parë me konceptin e arsimit ndërkulturor. Sidoqoftë, i njëjti përkushtim, vigjilencë dhe këmbëngulje e ekipit QDN dha të njëjtat rezultate pozitive.

Gazetarë të shumtë vizituan shkollën për të mbuluar suksesin e projektit. Ata shkruan se, megjithatë, ishte e mundur që nxënësit maqedonas dhe shqiptarë në rajonin e Tetovës, në vend të intolerancës reciproke, të vijonin mësimin madje në klasa të përbashkëta dhe në të dy gjuhët.

Ish-nxënësit e shkollës së mesme tani janë të rritur dhe persona shumë më të mirë për shkak të elementit ndërkulturor në arsimin e tyre të mesëm, i cili u lejon atyre të kontribuojnë në formimin e një shoqërie më të mirë që i përshtatet nevojave të secilit.

Hapja e shkollës së mesme të integruar dygjuhëshe në Preljubishte nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e donatorit kryesor – Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë.