Në datat 10, 17, 24 dhe 31 mars u realizua me sukses trajnimi me temë: „Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë” me katër
Cikli i trajnimeve nga Moduli A përfundoi me sukses me ndarjen e certifikatave për studentët e Fakultetit Pedagogjik Shën Kliment Ohridski Shkup.
Si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçar ndërmjet QDN Shkup dhe Fakultetit Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup, filloi trajnimin nga Moduli A edhe për një grup studentësh. Punëtoria e parë theksoi
Hapja e edhe një tjetër kabineti burimor ndërkulturor në Fakultetin Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup konfirmoi bashkëpunimin e suksesshëm, shumëvjeçar të këtij institucioni të arsimit të lartë dhe QDN
Ndajmë një retrospektivë të aktiviteteve të QDN Shkup përmes Raportit Vjetor për vitin 2022.
Me ligjëratën e Prof. Dr. Ognen Spasovskit në temën Arsimi pozitiv, me sukses përfundoi cikli i trajnimeve nga Moduli B dhe u bë ndarja e certifikatave për dy grupe
„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr.
Me ligjëratën e profesorit Steiner Bryn, përfundoi me sukses cikli prej 6 punëtorive nga Moduli A. Mbi 50 mësimdhënës, bashkëpunëtorë profesional dhe edukatorë kanë marrë pjesë aktive në trajnimet
Punëtoria e pestë me temë: Arsimi pozitiv u realizua nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovskit, për pesë grupe të mësimdhënësve nga Moduli A. Nëpërmjet aktiviteteve dhe diskutimeve të
Një grup studentësh dhe profesorësh nga University of South-East Norway e vizituan zyrën e QDN Shkup dhe u njohën me zhvillimin dhe aktivitetet e organizatës.