U realizua me sukses punëtoria e dytë nga Moduli A për pesë grupet. Iu faleminderohemi pjesëmarrësve për bashkëpunimin, ndërveprimin dhe atmosferën e përgjithshme pozitive.