Më 6 dhe 13 shkurt, 2018 mësueset Drita Jakupi dhe Lidija Bilbiloska realizuan aktivitetin “Dhelpra dhe lejleku”. Qëllimet dhe detyrat e aktivitetit ishin: inkurajimi i respektit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë mes nxënësve; zhvillimi i shprehisë i të dëgjuarit aktiv dhe respektimi i bashkëbiseduesit; zhvillimin i shprehive kulturore tek fëmijët gjatë vizitës dhe qëndrimit në teatrin e kukullave.