Vizionare dhe e domosdoshme – këto fjalë mund të përshkruajnë shkollën për politikanë të rinj, e cila ka qenë nikoqire për shumë politikanë: ish-deputetë dhe deputetë të kohëve të fundit, ministra dhe zyrtarë të tjerë publikë. Shkolla u organizua nga Qendra për Dialog Nansen Shkup (QDN) dhe u mbajt në Ohër në vitin 2003 gjatë dy seancave – mars-prill dhe shtator-tetor, me gjithsej 21 ditë ligjerata aktive, punë në grupe dhe simulime.

Qëllimi ishte që t’u mundësonte anëtarëve të degëve rinore të partive politike të rriteshin në politikanë të ardhshëm më të mirë, më të aftë dhe më të arsimuar.

QDN fillimisht punoi së bashku me përfaqësuesit e partive më të mëdha politike për të përcaktuar programin e shkollës.

Kjo u pasua nga trajnime në marketing politik, marrëdhënie me publikun, dialog, diskutim dhe komunikim politik. Ligjeratat u mbajtën nga pedagogë të shquar nga vendi dhe jashtë vendit, përfshirë profesorë, gazetarë dhe ekspertë.

Për pjesëmarrësit veçanërisht tërheqëse ishte ligjerata nga pedagogu i shquar nga Norvegjia Steinar Bryn mbi dialogun dhe identitetin kulturor.

Një tipar kryesor i shkollës ishte trajnimi praktik, sepse pjesëmarrësit arritën të simulonin të gjithë procesin zgjedhor, duke filluar nga shpallja e zgjedhjeve, realizimi e një fushate elektorale duke regjistruar intervista dhe paraqitje të tjera në media, duke mbajtur fjalime publike, tubime dhe votime, e deri te shpallja e një fituesi të zgjedhjeve.

Shkolla për politikanët e rinj u përqendrua në marrëdhëniet që politikanët duhet të ndërtojnë me mediat, pastaj sistemin politik, marrëdhëniet ndërkombëtare, zgjidhjen e konflikteve, të drejtat e njeriut në suaza të konventave ndërkombëtare dhe tema të tjera.

Sesioni i dytë i shkollës në shtator dhe tetor të vitit 2003 përfshinte ligjerata nga udhëheqësit e partive politike dhe ambasadorët.

Pjesëmarrësit e shkollës gjithashtu patën ligjerata të gjera mbi Bashkimin Evropian – institucionet e tij dhe mënyrat e funksionimit, marrëdhëniet Maqedoni-BE dhe qëllimin për të cilin vendi aspiron anëtarësimin.

Gjithsej 20 ligjërues dhe 40 politikanë të rinj morën pjesë në dy sesione të shkollës.